Uteanlegg

Totalleverandør av uteanlegg


Helminsen AS er en totalleverandør for opparbeiding av uteområder. Vi planlegger og utarbeider i nøye samråd med våre oppdragsgivere og leverandører. Opparbeidelse av deres uteanlegg utføres med moderne utstyr og maskiner. Vårt fokus er kvalitet i alle ledd. 

Vi er behjelpelig med komplette løsninger for uteareal og parkanlegg. Fra grunnarbeid til vedlikehold etter ferdigstillelse av uteanlegget.