Grunnarbeid

Grunnarbeid


Helminsen AS utfører det meste innen grunnarbeid, men i all hovedsak mot deres uteområde. Med et nytt uteanlegg er grunnarbeidet den viktigste delen av jobben for at deres område skal ha et langvarig godt resultat. Fra masseutskifting til overvannshåndtering. Vi har maskinene og kompetansen for et godt grunnarbeid!