Med kvalitet og engasjement sørger vi for best resultat

Uteanlegg

Uteanlegg

Helminsen AS er en totalleverandør for opparbeiding av uteområder. Vi planlegger og utarbeider i nøye samråd med våre oppdragsgivere og leverandører. Opparbeidelse av deres uteanlegg utføres med moderne utstyr og maskiner. Vårt fokus er kvalitet i alle ledd. Vi er behjelpelig med komplette løsninger for uteareal og parkanlegg. Fra grunnarbeid til vedlikehold etter ferdigstillelse av uteanlegget.

Les mer
Grunnarbeid

Grunnarbeid

Helminsen AS utfører det meste innen grunnarbeid, men i all hovedsak mot deres uteområde. Med et nytt uteanlegg er grunnarbeidet den viktigste delen av jobben for at deres område skal ha et langvarig godt resultat. Fra masseutskifting til overvannshåndtering. Vi har maskinene og kompetansen for et godt grunnarbeid!

Les mer
Vedlikehold av parkanlegg

Vedlikehold av parkanlegg

Vi utfører vedlikehold i hager og parkanlegg. Med moderne utstyr og lang erfaring jobber vi effektivt med å holde deres grøntområde velstelt. Vi sørger for skjøtsel av plen, busker og trær, vintervedlikehold og feiing. Vi har lang erfaring med å sette opp skjøtselsplaner for våre oppdragsgiveres uteområde som gjør vedlikeholdet forutsigbart og effektivt året rundt. Alt fra skjøtsel i garantitiden etter endt prosjekt til faste avtaler med borettslag og næringseiendommer.

Les mer
Vinterdrift

Vinterdrift

Vi er utrustet med moderne utstyr for brøyting, strøing og feiing. Dette sikrer trygge forhold for både offentlige og private oppdragsgivere på deres veier og plasser. Vi er stolte av å levere pålitelige tjenester som sikrer optimal fremkommelighet og vedlikehold gjennom alle årstider.

Les mer