Vedlikehold av parkanlegg

Vedlikehold

Vår/sommer

Vi utfører vedlikehold i hager og parkanlegg. Med moderne utstyr og lang erfaring jobber vi effektivt med å holde deres grøntområde velstelt. Vi sørger for skjøtsel av plen, busker og trær, vintervedlikehold og feiing. 

Vi har lang erfaring med å sette opp skjøtselsplaner for våre oppdragsgiveres uteområde som gjør vedlikeholdet forutsigbart og effektivt året rundt. Alt fra skjøtsel i garantitiden etter endt prosjekt til faste avtaler med borettslag og næringseiendommer.